سئوالات متداول - مدیریت دانش

FAQs - مدیریت دانش

پیشنهاد شفاف ما برای پاسخ به این سوال آن است که روی حل یک یا چند مشکل سازمان خود متمرکر شوید مشکلاتی که قابل اندازه‌گیری و اختصاصی باشند، نه مشکلانی که به همه سازمان مربوط شوند.

آن بخش از سازمان که از ارزش افزوده بیشتری در سازمان شما برخوردارند و درحل مشکلت‌ان در کوتاه مدت تاثیرگذارند.

علاوه بر موفقیت‌های کوچک، سریع و قابل اندازه‌گیری، استفاده از روش‌ها و آموزش‌های روان‌شناسی فردی و سازمانی می‌تواند موجب افزایش انگیزه کارکنان برای مشارکت موثر در استقرار پروژه شوند.

با ارزیابی پرسش‌نامه‌ای و مصاحبه‌های تخصصی می‌توانیم از میزان آمادگی مدیران و کارکنان سازمان با خبر می‌شویم. با این کار به دنبال هدف‌گذاری مشخص‌تر، به جریان انداختن و به کاربستن دانش با توجه به مشکل و دغدغه‌های سازمان هستیم.

با تدوین درخت دانشی در سطح کلان، سازمان از دانسته‌های خود و آنچه که نمی‌دانیم و باید به آن آگاهی پیدا کنیم با خبر می‌شویم. پس از آن می‌توانیم به شکاف دانشی سازمان خود پی ببریم و در جهت رفع آن با کمک ابزارها و تکنیک‌های‌های پیشنهادی مدل بپردازیم.درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com