داده، اطلاعات، دانش

  • 6524 بار
  • داده

داده‌ها، رشته‌ای از واقعیت‌های مجرد در مورد رویدادها هستند که از هر نوع قضاوت، تفسیر و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب تهی می‌باشند. داده‌ها، اعداد و ارقامی واقعی در مورد وضعیت موجود است که به دلیل قابلیت‌شان در تبدیل شدن به اطلاعات، می‌توانند کاملا محرمانه باشند. داده‌ها برای سازمان‌ها اهمیت زیادی دارند و مواد اولیه‌ ضروری برای خلق دانش به شمار می‌روند.

  • اطلاعات

برخلاف داده، اطلاعات، معنی‌دار مرتبط و هدف‌دار است. اطلاعات از طریق پردازش داده و معنی و مفهوم بخشیدن به آن، به دست می‌اید.

  • دانش

دانش، ترکیب سازمان یافته‌ای است از اطلاعات که از طریق قوانین، فرایندها، عملکردها و تجربه حاصل شده است. دانش، از اطلاعات و اطلاعات از داده‌ها ریشه می‌گیرند. به عبارت دیگر، دانش معنا و مفهومی است که از فکر پدید امده است.       

درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com