مدیریت دانش

  • 6602 بار

مدیریت دانش، فرایند منسجمی است که، با بهره‌گیری از فناوري اطلاعات و تعاملات انسانی، سرمایه‌هاي دانشی سازمان (اعم از پنهان و اشکار) را شناسایی، مدیریت و تسهیم میکند. به این ترتیب، دانش ارزشمند هر سازمان در درون خود، به شکلی پویا، تولید، تکمیل، حفظ و منتقل می‌شود تا بهره هوشی مجموعه به صورت موثر و کاربردی افزایش یابد. مدیریت دانش از روش‌هاي متنوع و گسترده تولید، تصرف، مراقبت، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی، ذخیره‌سازي، جابجایی و تسهیم دانش در داخل سازمان استفاده می‌کند تا پرسنل مورد نظر در زمان و مکان مناسب، به دانش مورد نیاز دسترسی داشته باشند. هدف مدیریت دانش، صیانت از دانش صرفا به خاطر نفس دانش نیست بلکه قصد نهایی ان، افزایش ارزشمندی و دستیابی به اهداف سازمانی است.

درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com