خط مشی

  • 9063 بار

تخصص ما دانش و یادگیری سازمانی با رویکرد شناختی است. ما الگوهایی را خلق می‌کنیم که شما را قادر می‌سازند تا دانش ارزشمندی را که در ذهن تک تک پرسنل و در کل سازمان‌تان مستتر است را کشف، ذخیره، تکمیل و منتقل نمایید. هدف کلّی موسسه، ارتقای کارآمدی سازمان‌ها، کارخانجات و شرکت‌ها و کمک به آنها برای حرکت در جهت تشكيل سازماني هوشمند، پويا و موفق است.

درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com