ماموریت

  • 8392 بار

ماموریت موسسه، تربیت مدیران موفق و اشاعه فرهنگ سازمانی و مدیریتی متناسب با نیازهای روز بازار تجارت و تولید است. موسسهروانشناسی مدیریت دکتر شهیدی، برای انجام این ماموریت، از تیمی متشکل از اساتید مجرب و کارازموده و ابزارهای اموزشی و پژوهشی مختلف بهره می‌گیرد. تسهیم دانش، ايجاد محيط و فرهنگ سازماني مناسب براي تسهيل يادگيري و تقويت رفتار هوشمندانه با تاكيد بر روانشناسي فردي و سازماني.

درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com