معرفی گروه

  • 9215 بار

هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر حوزه‌های سازمانی و مدیریتی گسترش یافت. امروزه علاوه بر بسته کامل اموزش مهارت‌های روانشناختی مدیران، این موسسه، پروژه‌های بزرگ مدیریت دانش (بر اساس پروتوکل سازمان بهره وری اسیایی APO)، جانشین پروری، اسیب‌شناسی سازمانی، توانمندسازی روانشناختی مدیران و ... را اجرا می‌نماید. این موسسه، خود را مجموعه‌ای پویا و یادگیرنده می‌داند که به طور مستمر، علاوه بر اجرای پروژه های مختلف، مشغول یادگیری و افزایش کیفیت خود نیز می‌باشد. همگی به خوبی می‌دانیم که بسیاری از کارکنان و مدیران موفق شرکت‌های معتبر و بزرگ بین‌المللی از هموطنان ایرانی ما هستند. بنابراین، بر این باوریم که در صورت فراهم نمودن ساز و کار مناسب سازمانی و اموزش صحیح، می‌توانیم از توان بالای مدیریتی و اجرایی خود در داخل کشور عزیزمان استفاده کنیم.

درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com