فنون مذاکره

  • 7314 بار

بخش بسیار مهمی از کار مدیران شرکت در مذاکرات مختلف است. مذاکره راهی است مناسب و درست برای رسیدن به آنچه در زندگی می‌خواهیم. مذاکره عبارت است از هر ارتباط کلامی و غیرکلامی که طی آن می‌کوشید به تایید، رضایت یا عملکرد خاصی در طرف مقابل برسید. یادگیری فنون مذاکره، تمامی مدیران در رده‌های مختلف مدیریتی را قادر می‌سازد تا با استفاده صحیح از روش‌های علمی ضمن اینکه نتیجه را به سمت یک پایان برد-برد هدایت می‌کنند، به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یابند و موجبات پیشرفت مستمر شرکت را فراهم نمایند. به دليل نقش كليدي مدیران در مذاکرات و اهمیت ارتباط موثر، تجهیز آنها به فنون علمی و پیشرفته مذاکره برای اداره و پیشبرد موفق یک تشکیلات هدفمند از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این کارگاه، مهم‌ترین اصول و فنون مذاکره با نمایش فیلم و ایفای نقش، اموزش داده می‌شود. شایان ذکر است که مدیران محترم برای دستیابی به حداکثر توانمندی، علاوه بر یادگیری فنون مذاکره نیازمند کسب سایر مهارت‌های روان‌شاختی مدیریت می‌باشند.

درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com