معصومه بهرامی

  • 3416 بار

مشخصات فردي :

نام و نام خانوادگی: معصومه بهرامی
محل تولد: همدانسوابق کاري

- تدریس دروس دبیرستان
- تدریس آمار توصیفی و استنباطی به صورت خصوصی
- مدرس آزمون هاي روان شناختی، آمار، کاربرد نرم افزار SPSS
- سابقه کار در مهدکودك
- تحلیل آزمون هاي روان شناختی در شعب از جمله مرکز مشاوره دکتر آزمندیان، شهید محلاتی، ....
- تحلیل آزمون روان شناختی براي بورس
- تحلیل و تفسیر آزمون هاي روان شناسی شرکت زیباساز تهران
- کار در موسسه تحقیقاتی روان تجهیز سینا به مدت دوسال
- همکاري با مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دکتر آزمندیان
- همکاري با مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دکتر کردمیرزا
- ساخت و هنجاریابی آزمون هاي روانی
- آموزش اجرا و تفسیر آزمون ها
- مشاوره تحصیلی در زمینه پروپوزال نویسی و پایان نامه

سوابق تحقیقاتی

- ساخت آزمون احساس حقارت (موسسه روان تجهیز سینا)
- ترجمه پرسشنامه ذهن آگاهی در ورزش ( موسسه آزمون یار پویا)
- ساخت پرسشنامه کمال گرایی تحصیلی (موسسه آزمون یار پویا)
- ترجمه پرسشنامه ذهن آگاهی در ورزش(موسسه آزمون یار پویا)
- استخراج تمامی پروفایل هاي پرسشنامه MMPI
- طراحی نرم افزار حالات چهره اي
- کتاب تعارض نوجوانان در خانواده
- کتاب دانستنی هایی براي کودکان استثنایی
- کتاب راهنماي ریون کودکان
- کتاب راهنماي کاربردي پرسشنامه 71 mmpi- 
- راهنماي عملی پرسشنامه 2 mmpi- 

مقالات

- رابطه جهت گیري اهداف و پیشرفت تحصیلی ( چاپ سومین همایش بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی)
- تاثیر اثرات عضویت شبکه هاي اجتماعی بر کیفیت زندگی و الگو ارتباطی زوجین (مرکز تحقیقات تازه هاي روانشناختی کاربردي دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
- رابطه کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی و استرس شغلی در کارکنان مرزبانی استا ن گلستان ( چاپ شده در پوستر ناجا و زیر چاپ در فصلنامه ناجا)
- بررسی رابطه سبک زندگی با نگرش به مواد مخدر در دانش آموزان( همایش روان شناسی کودك و نوجوان)
- بررسی رابطه جو سازمانی با میزان خلاقیت معلمان مدارس ابتدایی ISC
- رابطه معنویت و سلامت روان در کارکنان ناجا استان گلستان (در حال بررسی)
- رابطه اعداف پیشرفت، کمال گرایی و اهمال کاري دانشآموزان ( در حال بررسی)
- ساخت و هنجاریابی پرسشنامه فرهنگ کار
- ساخت و هنجاریابی پرسشنامه مسئولیت پذیري
- ساخت و هنجاریابی پرسشنامه فراشناخت
- بررسی ویژگی هاي روانسنجی پرسشنامه هوش هیجانی وانگ و لاو ( در حال بررسی)
- ساخت و هنجاریابی پرسشنامه کمال گرایی تحصیلی( در حال بررسی)
- ترجمه و هنجاریابی آزمون خلاقیت ( در حال بررسی)
- چندین مورد در حال اجرا از جمله:

انجام پرپوزال و تحلیل آماري با نرم افزار spss

- مقایسه مکانیسم هاي دفاعی، بهزیستی روان شناختی و میزان استرس ادراك شده در بیماران مبتلا به ام اس با افراد سالم
- بررسی رابطه الگوهاي ارتباطی زوجین و سبک هاي عشق با دلزدگی زناشویی دانشجویان متاهل
- ناثیر آموزش حسی- حرکتی بر پیشرفت ادراك فضایی دانش آموزان با مشکل ریاضی
- رابطه هوش هیجانی و سلامت روان در بین دانشجویان
- رابطه هوش معنوي و خودکارآمدي در زنان باشگاه منطقه 6 تهران
- بررسی ویژگی هاي روان سنجی پرسشنامه اضطراب اجرا در نوازندگان
- بررسی ویژگی هاي روان سنجی پرسشنامه اضطراب کتل در بین مراجعین شبکه بهداشت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل راش
- تاثیر تقویت هوش هیجانی در عزت نفس در بین دانش آموزان دبیرستان
- بررسی تاثیر بازي هاي رایانه اي بر وضعیت تحصیل و رفتار دانش آموزان
- بررسی رابطه خلاقیت، سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان سمپاد و عادي
- تاثیر هوش معنوي بر سلامت روانی با واسطه گري رضایت شغلی در کارکنان بانک صنعت و معدن
- بررسی رابطه رویاي خلاق با سلامت روان و خلاقیت بین دانشجویان رشته هاي هنر و غیرهنر دانشگاه تهران

فعالیت علمی و فرهنگی

- عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوري اسلامی ایران
- عضو انجمن روان شناسی ایران

زمینه همکاري مورد علاقه

روان سنج- مشاوره پایان نامه- مدرس آمار

درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com