صفورا فخرآذری

 • 2852 بار

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: صفورا فخرآذری
تاریخ تولد 58

سوابق تحصیلی

 • کارشناس ارشد روانشناسی، گرایش صنعتی سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، 1390 . عنوان پایان نامه (رابطه سبک رهبری و جو سازمانی با اتلاف اجتماعی در بین کارکنان شرکت گلستان)
 • کارشناس رشته روانشناسی گرایش بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 1383

سوابق شغلی و تدریس

 • روانشناس و مشاور Freelance در شرکتهای تجاری خصوصی و ارائه خدمات و مشاوره روانشناسی عمومی و صنعتی سازمانی
 • روانشناس و مشاور گروه تجاری GBG )از سال 92 تا کنون(
 • روانشناس و مشاور مدیریت در واحد منابع انسانی شرکت گلستان
 • روانشناس و مشاور در شرکت آسان موتور، اوشانک
 • تدریس مباحث روانشناسی صنعتی سازمانی (رفتارسازمانی، آموزشهای بدو استخدام، آموزش ارتباط موثر، ارائه بازخورد، فنون مذاکره)در شرکتهای گروه
 • تدریس مباحث روانشناسی صنعتی سازمانی در پروژه مسیر کسب تبحر برای سازمان توزیع (در مراکز مهم توزیع تهران و شهرستان های بزرگ)
 • طراحی آموزش مجازی با عنوان سه پایه خود را محکم بساز ( تحلیل رفتار متقابل TA ) در سطح گروه تجاری GBG
 • تدریس مباحث رفتار سازمانی و آموزش لزوم اجرای طرح ارزیابی 360 ، در شرکت آسان موتور
 • انجام مصاحبههای شغلی در سطح مدیریت و سرپرستی در شرکت آسان موتور، شرکت گلستان، شرکت اوشانک، شرکت کیان باداس، شرکت کیا موتور، بیش از 70 مصاحبه
 • آموزش نحوه انجام مصاحبه بهینه شغلی برای پرسنل واحد منابع انسانی شرکت گلستان، شرکت آسان موتور، کیان باداس، شرکت اوشانک
 • برنامه ریزی طرح بهبود عملکرد کارکنان در پروژه کلینیک شغلی در شرکت گلستان
 • معرفی پروژههای واحد منابع انسانی شرکت گلستان (از جمله پروژه آیین نامه نحوه پرداخت پنج سال آخر کاری به مدیران و معاونین)
 • طراحی پروژه استخدام مناسبترین افراد در واحد فروش در بدو استخدام، شرکت گلستان
 • شرکت در همایشهای فروش سازمان گلستان و اجرای سخنرانی)در زمینه رفتار سازمانی( برای پرسنل فروش شهرهای مختلف ایران
 • طراحی پروژه مدرسه فروش برای سازمان فروش شرکت گلستان در زمینه استخدام، آموزش، مربیگری و حمایتهای حین کار و
 • طراحی مسیر شغلی بهینه پرسنل فروش از سطح ویزیتور تا سرپرست و مدیر
 • طراحی و اجرای برنامههای آموزشی توانمندساز برای پرسنل گروه تجاری GBG
 • طراحی و اجرای دوره آموزشی/ کارگاهی ارزیابی عملکرد و نحوه ارائه بازخورد به معاونین و مدیران شرکت گلستان
 • ارائه مشاوره روانشناسی صنعتی سازمانی در شرکت کاله واحد لجستیک برای آموزش پرسنل توزیع و سرپرستان و کارشناسان توزیع
 • روانشناس و مشاور در کلینیک مشاورین سلامت هانا )از سال 90 تا کنون( و کلینیک روانشناسی نیک آرام )از سال 93 تا کنون(
 • تشخیص مشکلات رفتاری و شخصیتی مراجعان و اقدام جهت رفع آنها و بهینهسازی نحوه زندگی و بالا بردن میزان سازگاری افراد با مسائل زندگی
 • تدریس مبانی تسلط برخویشتن و افزایش مهارتهای فردی برای مدیران سازمانی به صورت خصوصی
 • تدریس مهارتهای برقراری توازن کار و زندگی برای افراد شاغل
 • تشخیص و بهبود روابط معیوب بین زوجین در سطح زناشویی و رفتاری
 • تدریس مبانی تحلیل رفتار به زوجین به صورت خصوصی برای رفع مشکلات رفتاری در روابط بین فردی و زناشویی
 • تدریس افزایش کیفیت بخشی رفتار جنسی به بانوان جهت ارتقاء حس اعتمادبهنفس
 • تدریس تحلیل رفتار سازمانی به مدیران شرکتها دولتی و خصوصی
 • تدریس روشهای برقراری ارتباط موثر با کارکنان
 • تدریس نحوه شناخت شخصیت خود ویافتن ترسهای مخرب و ترمیم آنها
 • تدریس تحلیل رفتار متقابل سازمانی برای مدیران در فضایی خارج از سازمان)بصورت تورهای روانشناسی و آرامش(
 • تدریس مهارتهای زندگی و مباحث روانشناسی در فرهنگسرای ابن سینا )کانون بانوان( از سال 90 تا کنون
 • این فعالیت به منظور ارتقاء سطح دانش و فرهنگ بهزیستی و افزایش توانمندی بانوان در اجتماع و بالا بردن سطح آگاهی افراد نسبت به مشکلات زندگی و نحوه صحیح برخورد با مشکلات انجام میشود

مهارتها

 • گذراندن دوره تحلیل رفتار متقابل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • گذراندن دوره تحلیل رفتار سازمانی در دانشگاه آزاد اصفهان
 • دوره کارگاهی آموزشی تربیت مدرس مهارتهای زندگی در مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد تهران
 • گذراندن دوره شناسایی سازمانهای بیمار، ارزیابی و درمان در دانشگاه آزاد اصفهان
 • دوره توانمندسازی کارکنان، دانشگاه آزاد اصفهان
 • گذراندن دوره کارگاهی آموزشی درمان رفتاری سیستمی اختلالهای اضطرابی و بدنی شکل، مدرس دکتر محمد علی بشارت ( فوق تخصص روانکاوی از دانشگاه لندن ) در مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • گذراندن دوره کارگاهی/ آموزشی تشخیص و درمان مشکلات جنسی و کیفیت بخشی رفتار جنسی، مدرس دکتر محمد علی بشارت در مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • گذراندن دوره کارگاهی/ آموزشی زوج درمانگری رفتاری سیستمی، مدرس دکتر محمد علی بشارت، مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • گذراندن دوره تشخیص اختلالات بالینی در مرکز مشاوره پیمان
 • گذراندن دوره تشخیص اختلالات شخصیت در مرکز مشاوره پیمان
 • گذراندن دوره مربیگری MBSR ) ، Mindfulness Based Stress Reduction (کاهش استرس بر اساس هشیاری، زیر
 • نظر مربی ارشد امیر حسین ایمانی، روانشناس مشاور از دانشگاه تورنتو کانادا در بیمارستان آتیه

تالیف پژوهشی

 • بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش افسردگی کودکان طلاق تحت پوشش مراکز بهزیستی شهر تهران، مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، پاییز سال 92 .
 • A study of the Relationship between Leadership Styles, Organizational Climate and Social Loafing (case study of employees in Golestan company, Iran); International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management, Dec, 2014

درباره ما

 • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com